Välj ditt fokus 

Vårt yngsta barn är 12 år och blir 13 om en månad. Han tycker att vi säger nej nej nej hela tiden. Jag förklarar att vi säger nej just för att han vill spela för mycket dataspel. Hade det vart något annat, då hade vi sagt ja ja ja. Den som spelar för mycket dataspel blir enkelspårig och lättirriterad. Jag har förklarat tusentals gånger för honom att vi måste hela livet lära oss att välja vårt fokus och söka efter det goda. Stay in focus!