Jag har fött åtta för tidigt födda barn på grund av havandeskapsförgiftning

Temilia       vecka 35    2020 g
Matteus       vecka 29    1300 g
Zacharias     vecka 32    1780 g
Levi          vecka 31    1460 g
Rufus         vecka 34    2385 g
Tehilla       vecka 30    1224 g
Alpha         vecka 32    1483 g
Junior Orion  vecka 29    1026 g

Efter första barnet sa doktorerna att havandeskapsförgiftning aldrig händer mer än en gång. Efter andra skulle det vara en omöjlighet. När jag kom till Huddinge i vecka 16 med åttonde barnet och sa att jag behövde hjälp, fick jag stå som ett fån när sköterskan sa att jag skulle komma tillbaka vecka 26. Det går inte att upptäcka sådana försämrade värden redan nu, fick jag höra.

Skulle jag väntat tills då hade jag varit död nu. Intuition har alltid varit en ledstjärna (Orion) för mig.

Jag som själv har fött åtta barn vet hur väl det behövs harmoni. Innan jag var trettio år hade jag fem stycken och jag har pressat mig genom graviditeterna. Men att ligga blick stilla med fullt av barn omkring sig är en omöjlig uppgift. Ofta har jag fått höra att det nästan varit oansvarigt att skaffa så många barn med tanke på att jag har fått havandeskapsförgiftning varje gång. Dessutom med kraftigt tillväxthämmade barn. Jag har kämpat med högt blodtryck, sett dubbelt och läckt äggvita som ett såll med mera. Idag skulle jag däremot inte våga längre. Men där andra stirrat sig blinda på det svåra, har jag fokuserat på det som fungerar. I det här fallet vet jag vad jag pratar om. Fokuseringen kom till mig som en kär gammal vän precis när jag behövde den.

Jag har vägrat att låta mig styras av sjukhusets diagram eller kurvor. Det kan visserligen ha sett ut som nattsvarta scenarion, men jag har öppnat mig för att se på ett annat ljus och lita på min intuition som har sagt att det här skall gå bra. Den har inte gjort mig dumdristig utan tvärt om – klok. Jag har lärt mig mycket genom barnafödandets stora konst. I de svåraste stunderna är det lika fullt inte ord eller knappt medicinering som har hjälpt. Fast utan Trandate och en BRA doktor hade kroppen inte klarat trycket. Snarare är det den inre tryggheten som finns och som jag känner. Det är ingen överdrift att jag nästan fått betala med livet som insats för mina barns tillkomst. Och jag har stirrat döden i vitögat, men också vunnit livet tillbaka genom min stora fantastiska barnaskara. Det finns mycket tacksamhet i mitt hjärta.

Kram till dig som går i väntans tider. Sök hellre hjälp en gång för mycket och lita på din intuition.

Aftonbladet idag